POZOR: Neaktualizovane stranky.

Od 12. rocniku 2012/2013 najdete web na adrese: www.vsfs.cz/gmcsk

[Registrácia]  [Home]  [Projekt]  [Organizátor]  [Kontakt]  [Partneri]  [FAQ]  [Fotogaléria]  [Prihlásenie]  
Aktuality

10. edícia Medzinárodné finále
10. edícia Vyhlásenie výsledkov súťaže
10. edícia Národné finále
10. edícia Fotky zo slávnostného zahájenia
Sieň víťazov
9. edícia Slávnostné otvorenie Radisson Blu Carlton Hotel
Medzinárodné finále 2009/2010
9.edícia Workshop GMC 5.11.2010
8.edícia Vyhlásenie víťazov
8.edícia Národné finále
8.edícia Slávnostné otvorenie Radisson Blu Carlton Hotel
8.edícia Workshop 6.11.2009
7. edícia Národné finále
7. edícia Slávnostné otvorenie Radisson SAS Carlton Hotel
7.edícia Workshop 7.11.2008
6. edícia Medzinárodné finále Bukurešť
6.edícia Vyhlásenie víťazov
6. edícia Národné finále
6. edícia - workshop 23.11.2007
6. edícia - slávnostné zahájenie 8.11.2007
5. edícia - Medzinárodné finále
4. edícia - vyhlásenie víťazov
5. edícia - vyhlásenie víťazov
5. edícia - Národné finále
4. edícia - Národné finále
5. edícia - slávnostné zahájenie
4. edícia - slávnostné zahájenie
partners

9.ročník GMC - Národné finále a slávnostné vyhlásenie výsledkov

Národné finále 9. edície GMC sa konalo pod záštitou generálneho partnera ČSOB FS v priestoroch Klubu RVS v Moste pri Bratislave v časti Studené dňa 16.3.2011.

Národného finále sa zúčastnilo 8 najúspešnejších tímov, ktoré v priebehu jedného dňa absolvovali 5 strategických rozhodnutí, teda museli rozhodnúť o viac ako 300 parametroch. V silnej konkurencii 4 zamestnaneckých tímov, 1 zmiešaného a 3 študentských tímov, zvíťazil zamestnanecký tím spoločnosti Aukro s koordinátorom Michalom Adamskim. Na druhom mieste sa umiestnil zmiešaný tím hlavného partnera – spoločnosti sanofi-aventis Zentiva s koordinátorom Jurajom Privrelom, po ktorom nasledovali 2zamestnanecké tímy generálneho partnera- spoločnosti ČSOB FS pod vedením Karola Strelca a následne Stanislava Tomku. Piate miesto získal študentský tím spoločnosti KPMG s koordinátorom Miroslavom Moravským. Za ním sa umiestnil študentský tím s koordinátorom Petrom Krajňákom, následne zamestnanecký tím generálneho partnera ČSOB FS s koordinátorkou Veronikou Časnochovou a v neposlednom rade študentský tím s koordinátorom Richardom Strakošom.

Na slávnostnom vyhlásení výsledkov, ktoré sa konalo večer v deň národného finále v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca sa zúčastnilo takmer 90 hostí. Country managerka organizátora súťaže - R.I.Consultancy Services p. Silvia Kotúčová zhrnula aktuálnu 9.edíciu spolu so zástupcami participujúcich spoločností - Tomášom Perlovským zástupcom generálneho partnera ČSOB FS, Miroslavou Bombarovou zástupkyňou hlavného partnera sanofi-aventis Zentiva, Zuzanou Hruščovou  v mene Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Fotografie k nahliadnutiu:

 

 

© 2007 R.I. Consultancy Services :: All rights reserved :: Design by Ostosest :: Created by RunGroup.eu