POZOR: Neaktualizovane stranky.

Od 12. rocniku 2012/2013 najdete web na adrese: www.vsfs.cz/gmcsk

[Registrácia]  [Home]  [Projekt]  [Organizátor]  [Kontakt]  [Partneri]  [FAQ]  [Fotogaléria]  [Prihlásenie]  
Aktuality

10. edícia Medzinárodné finále
10. edícia Vyhlásenie výsledkov súťaže
10. edícia Národné finále
10. edícia Fotky zo slávnostného zahájenia
9.ročník GMC - Národné finále a slávnostné vyhlásenie výsledkov
9. edícia Slávnostné otvorenie Radisson Blu Carlton Hotel
Medzinárodné finále 2009/2010
9.edícia Workshop GMC 5.11.2010
8.edícia Vyhlásenie víťazov
8.edícia Národné finále
8.edícia Slávnostné otvorenie Radisson Blu Carlton Hotel
8.edícia Workshop 6.11.2009
7. edícia Národné finále
7. edícia Slávnostné otvorenie Radisson SAS Carlton Hotel
7.edícia Workshop 7.11.2008
6. edícia Medzinárodné finále Bukurešť
6.edícia Vyhlásenie víťazov
6. edícia Národné finále
6. edícia - workshop 23.11.2007
6. edícia - slávnostné zahájenie 8.11.2007
5. edícia - Medzinárodné finále
4. edícia - vyhlásenie víťazov
5. edícia - vyhlásenie víťazov
5. edícia - Národné finále
4. edícia - Národné finále
5. edícia - slávnostné zahájenie
4. edícia - slávnostné zahájenie
partners

Sieň víťazov

Táto sekcia na našom webe je venovaná tým najúspešnejším súťažiacim v Global Management Challenge.A teraz si spoločne zaspomínajme na začiatky súťaže Global Management Challenge. Súťažou nás budú sprevádzať fotografie..

Global Management Challenge 2002/2003

V prvom ročníku súťaže sa víťazom Národného finále stal tím v zložení Ondrej Javorka, Peter Zemanovič, Michal Ondrišek, Marek Jakubec, v súčasnosti absolventi Fakulty managementu Univerzity Komenského a Martina Klubicová dnes už absolventka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Víťazstvo im umožnilo reprezentovať Slovenskú republiku v exotickom Macau.

Global Management Challenge 2003/2004

V druhom ročníku súťaže v Národnom finále uspel tím pod vedením koordinátora Arpáda Agócsa. Ďalšími členmi tímu boli Jozef Čakan, Ľubomír Dúbravka, Ján Ďurajka a Peter Sedlák. Páni sú absolventi Fakulty podnikového managementu Ekonomickej Univerzity v Bratislave. Slovensko reprezentovali na krásnom portugalskom ostrove Madeira.

Global Management Challenge 2004/2005

V tretej edícii sa im opäť podarilo obhájiť víťazstvo, tentokrát pod vedením Ľubomíra Dúbravku, ďalej v zložení Jozef Čakan, Peter Sedlák a pribudol aj nový člen Tomáš Deák. Všetci štyria absolvovali už spomínanú FPM EU v BA. Slovenskú republiku odcestovali reprezentovať do Lisabonu.

Global Management Challenge 2005/2006

Štvrtý ročník Global Management Challenge vyhral tím Pavol a Peter Špeťkovci, Andrej Chudý, Martin Filicko a Karol Freisleben. Páni boli  poslucháčmi Národohospodárskej fakulty Ekonomickej Univerzity v Bratislave. Na Medzinárodné finále odletel tím do Varšavy.

Global Management Challenge 2006/2007

V piatej edícii sa prvenstvo v Národnom finále podarilo obhájiť jadru tímu víťazov 4. edície, v zložení bratov Špeťkovcov, Petra a Pavla a bratov Chudých, Andreja a Martina. Tentokrát dostali príležitosť reprezentovať Slovenskú republiku v Macau.

Global Management Challenge 2007/2008

V šiestej edícii prevzal žezlo najúspešnejších tím Blue tree, ktorého víťazstvom sa skončili víťazstvá bratov Špeťkovcov a Andreja Chudého. Radosť z víťazstva okúsili ako nováčikovia súťaže Juraj Greško, Peter Krajňák a Matej Tunega, poslucháči Fakulty managementu a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.

Global Management Challenge 2008/2009

V siedmej edícii Global Management Challenge zvíťazil zmiešaný tím pod patronátom spoločnosti KPMG, Peter Špeťko, Pavol Špeťko, Dominika Lukovičová, Andrej Chudý a Matúš Vagaský, prevažne absolventi Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Global Management Challenge 2009/2010

V ôsmej edícii Global Management Challenge sa o obrovské prekvapenie postaral zmiešaný tím študentov práva a absolventa business školy vo Švajčiarsku, keď suverénne porazil silnú konkureciu vo finále. Víťazný tím súťažil pod patronátom spoločnosti TriGranit Bratislava, v zložení Juraj Privrel (koordinátor), Erik Schwarcz, Darina Šoková a Marek Šťefunko.


 

 

© 2007 R.I. Consultancy Services :: All rights reserved :: Design by Ostosest :: Created by RunGroup.eu