POZOR: Neaktualizovane stranky.

Od 12. rocniku 2012/2013 najdete web na adrese: www.vsfs.cz/gmcsk

[Registrácia]  [Home]  [Projekt]  [Organizátor]  [Kontakt]  [Partneri]  [FAQ]  [Fotogaléria]  [Prihlásenie]  
Aktuality

Pravidlá a manuál hry
Harmonogram
História
Prínos pre spoločnosť
Prínos pre súťažiacich
Workshop
Referencie
Štatistiky 9. edície
Ceny pre víťazov
Účastnícky poplatok

Podstata

Global Management Challenge je najväčšia súťaž na svete v oblasti simulácie strategického riadenia firiem.
Modelové výrobné spoločnosti súťažia na virtuálnych trhoch EU a NAFTA s cieľom dosiahnuť najvyššiu cenu za akciu a najlepšie postavenie na trhu na základe dosiahnutého zisku. Toto kritérium určí víťazný tím súťaže.

Každému tímu je na začiatku pridelená rovnaká spoločnosť a údaje (finančné výkazy, história) charakterizujúce postavenie danej firmy na trhu. Počítačový model vyhodnocuje dôsledky vypracovaných riešení tímov v oblasti marketingu, výroby, ľudských zdrojov, výskumu a vývoja, a financií a vyhodnotí výšku ceny akcie danej spoločnosti.
V každom tíme môžu participovať minimálne 3 a maximálne 5 účastníkov. Tímy sa prihlasujú už sformované, zložené zo študentov, zamestnancov alebo kombinované.
Na začiatku súťaže sú tímy náhodne rozdelené do skupín. Skupina je tvorená 5 až 8 tímami, ktoré medzi sebou priamo súperia.
Na národnej úrovni je súťaž realizovaná v troch kolách. Každé kolo sa pritom skladá z piatich strategických riešení každého tímu. Víťazné národné tímy sa spolu stretnú v medzinárodnom finále.

Počítačový model názorne prezentuje reálnu činnosť firmy, úlohu jednotlivých oddelení z pohľadu ich prínosu pre celkové pôsobenie a výsledky spoločnosti, čo kladie dôraz na koordináciu postupu jednotlivých členov tímu.

Tím sa učí vypracovávať stratégiu rozvoja, plánovať a pracovať s pridelenými informáciami, preberá manažérsku zodpovednosť, najmä v piatich hlavných oblastiach a učí sa pracovať spoločne.

Približne polovica prihlásených tímov má možnosť získať patronát jednej z partnerských spoločností. Patronát im umožní spoznať danú spoločnosť bližšie, riešiť rozhodnutia v ich priestoroch, zúčastniť sa na akciách, ktoré daná spoločnosť organizuje alebo aspoň svojho patróna navštíviť na prednáške či pri prehliadke výrobného závodu.

Patronát je zároveň príležitosťou, ako si vytvoriť vzťah s potenciálnym zamestnávateľom, dokázať mu svoje schopnosti a vedomosti. Tímy pod patronátom získavajú, aj vďaka odbornému poradenstvu zamestnancov, cenný náhľad z/do praxe. Toto poradenstvo je možné využiť nielen z pohľadu účasti v súťaži, ale aj v štúdiu (pri riešení diplomovej práce a pod.).

Do prvého kola môžu vstúpiť všetky zaregistrované tímy. Počas piatich týždňov si tak vyskúšajú, aké to je riadiť vlastnú firmu. Rozvíjajú svoje rozhodovacie zručnosti a analytické myslenie.

64 najúspešnejších tímov následne postúpi do druhého kola. Tu je však podmienkou mať patronát.

O patronát sa všetky tímy uchádzajú rovnakým spôsobom. Prirodzene záleží na úsilí, ktoré do vypĺňania registračných formulárov, najmä motivačných otázok o výbere potenciálneho patróna t.j. prečo si danú spoločnosť vybrali a prečo by si ona mala vybrať práve ich tím, vložíte.

Zaváži aj profil tímu tzn. odbor a ročník štúdia, aby ste zistili požiadavky ktorej spoločnosti spĺňate, prosím, venujte pozornosť sekcii patróni, kde si môžete pozrieť profil každej spoločnosti spolu s ich požiadavkami a očakávaniami.

Najefektívnejšou cestou ako vybraného patróna zaujať je stretnúť sa s ním osobne na workshope GMC, ktorý sa každoročne koná začiatkom novembra na Fakulte managementu Univerzity Komenského.

Patrónujúce spoločnosti venujú pozornosť vašim životopisom, motivačným listom a tzv. motivačným otázkami. Každá zo spoločností si prezerá tie tímy, ktoré uviedli názov ich spoločnosti ako preferovaného patróna (tie vidia len oni) a tie, ktoré uviedli "bez preferencií" (tie vidia všetky firmy). V prípade, že má spoločnosť dostatok záujemcov o ich patronát vyššiu prioritu prikladá tým, ktorí prejavili záujem práve o nich.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky ohľadom získania patronátu, určite nás kontaktujte na info@slovakgmc.sk.

 

 

© 2007 R.I. Consultancy Services :: All rights reserved :: Design by Ostosest :: Created by RunGroup.eu