POZOR: Neaktualizovane stranky.

Od 12. rocniku 2012/2013 najdete web na adrese: www.vsfs.cz/gmcsk

[Registrácia]  [Home]  [Projekt]  [Organizátor]  [Kontakt]  [Partneri]  [FAQ]  [Fotogaléria]  [Prihlásenie]  
Aktuality

Podstata
Pravidlá a manuál hry
Harmonogram
História
Prínos pre spoločnosť
Workshop
Referencie
Štatistiky 9. edície
Ceny pre víťazov
Účastnícky poplatok

Prínos pre súťažiacich

* Školenie, nábor
  • využi príležitosť overiť si svoje znalosti a osobné predpoklady a získaj potrebné skúsenosti v oblasti riadenia virtuálnej firmy fungujúcej v realistických podmienkach simulovaného trhu EU a NAFTA, a to nielen na národnej, ale i medzinárodnej úrovni
  • riadenie firmy v oblastiach financií, HR, výroby, obchodu a marketingu ti umožní pochopiť ich vzájomnú súčinnosť a previazanosť z pohľadu úspešného pôsobenia firmy na trhu
  • vďaka patronátu spoločností nad študentskými tímami získaš jedinečnú možnosť ako spoznať život a zákonitosti fungovania reálnej firmy a zoznámiť sa s ich manažmentom
  • dokáž svoje schopnosti, znalosti a osobné predpoklady sebe aj spoločnosti, o ktorú máš záujem, v súťaži sa totiž vytvárajú podmienky a priestor na získanie zaujímavej pracovnej príležitosti či pracovného postupu.  

GMC očami súťažiacich

"GMC je manažérska súťaž, v ktorej si človek môže otestovať, či vie dať teoretické poznatky do praxe a či vie myslieť komplexne a v súvislostiach. Študenti by sa mali zúčastniť, pretože je to zaujímavá skúsenosť, z ktorej môžu veľa získať a nič nemôžu stratiť."

"GMC je skutočne skvelá hra virtuálneho charakteru, ktorá núti účastníka myslieť strategicky a analyticky s cieľom dosiahnuť najvyššiu cenu akcie firmy."

"GMC je zaujímavá súťaž, kde sa človek môže naučiť veľa o reálnom fungovaní spoločností, čo ho v škole nenaučia. Predstavuje prínos pre každého zúčastneného."

"Ide o efektívne a zmysluplné využitie nadobudnutých vedomostí zo školy v simulácii riadenia podniku. Jednoznačne by sa študenti mali zúčastniť, lebo aj keď nevyhrajú alebo neuspejú určite ich to naučí viac ako niektoré vysedávania na prednáškach."

"Za najväčší prínos súťaže považujem z hľadiska študenta možnosť ukázať svoj potenciál a schopnosti, získať pohľad na reálne fungovanie firmy prostredníctvom komunikácie s patrónom - firmou, ktorá študentský tím zastrešuje, zvýšenie svojej kvalifikácie a zvýšenie atraktivity na trhu práce. Z hľadiska firiem vidím ako výhodu najmä možnosť stretnúť mladých perspektívnych ľudí, ktorých rozmýšľanie a schopnosti priamo preverí systém simulácie, prípadne možnosť nechať súťažiť svojich zamestnancov a vidieť ich výsledky v porovnaní s študentskými tímami. Vyzývam všetkých študentov, ktorí sú ochotní obetovať niekoľko hodín svojho voľného času týždenne, sú súťaživí a majú chuť na sebe pracovať bez ohľadu na to aký odbor študujú, aby sa  v budúcom roku prihlásili do súťaže. Stojí to za to!" Juraj Privrel, koordinátor víťazného tímu 8. edície GMC
 

 

 

© 2007 R.I. Consultancy Services :: All rights reserved :: Design by Ostosest :: Created by RunGroup.eu