POZOR: Neaktualizovane stranky.

Od 12. rocniku 2012/2013 najdete web na adrese: www.vsfs.cz/gmcsk

[Registrácia]  [Home]  [Projekt]  [Organizátor]  [Kontakt]  [Partneri]  [FAQ]  [Fotogaléria]  [Prihlásenie]  
Aktuality

Podstata
Pravidlá a manuál hry
Harmonogram
História
Prínos pre súťažiacich
Workshop
Referencie
Štatistiky 9. edície
Ceny pre víťazov
Účastnícky poplatok

Prínos pre spoločnosť

Nábor budúcich absolventov

Global Management Challenge partnerom súťaže prináša možnosť vybrať si spomedzi prihlásených študentských tímov študentov s profilom vyhovujúcim Vašej spoločnosti

 • priama komunikácia na stretnutiach s jednotlivými členmi tímov umožňuje posúdiť schopnosť študentov prijímať manažérske rozhodnutia, analyticky a strategicky myslieť, pracovať v tíme a chápať zákonitosti obchodnej problematiky
 • vďaka patronátu sa dostanete do kontaktu so študentmi, ktorí v motivačnom liste prejavili záujem práve Vašu spoločnosť a máte možnosť získať ich ako potenciálnych zamestnancov
 • vďaka intenzívnej spolupráci zistíte na akú pozíciu by boli najvhodnejšími kandidátmi, čím znížite riziko vyplývajúce zo zamestnávania absolventov


"Opakované stretnutia so študentmi, našimi potenciálnymi zamestnancami, nás presvedčili, že tento projekt je obojstranne výhodný a veľmi atraktívny nielen pre nás, ale aj pre nich. Dáva totiž mladým ľuďom možnosť rozvíjať teoretické vedomosti a preniesť ich do roviny praktickej pri riadení virtuálnej firmy. Za svojou prácou a snahou môžu vidieť konkrétne výsledky a stávajú sa zodpovednými za vlastné rozhodnutia. Každý študent v tíme si tak vyskúša, aké dôsledky má zlé rozhodnutie, a naopak, ako chutí pocit správneho rozhodnutia. Pre spoločnosť Deloitte je dôležité so študentmi komunikovať, rozvíjať ich vedomosti a ukázať im, ako sa dajú využiť teoretické vedomosti v prospech virtuálnej firmy." Zuzana Modrovichová, Deloitte

Rozvoj a tréning zamestnancov
Spoločnosti, ktoré prihlásia do súťaže svojich zamestnancov majú možnosť overiť vedomosti a zručnosti vybraných zamestnancov, ich tímovú spoluprácu a porovnať ich v konkurencii tímov ostatných zúčastnených firiem
 • vďaka GMC posúdite a rozvíjate manažérske schopnosti zamestnancov, zhodnotíte úroveň ich znalostí,
  osobné predpoklady a stupeň tímovej orientácie, čo Vám umožní stanoviť plán ich ďalšieho
  profesionálneho rozvoja
 • zamestnanci, ktorí sa do GMC zapojili ho odporúčajú pre úzko špecializované tímy zamestnancov, ktoré
  potrebujú komplexne porozumieť fungovaniu firiem či ako tréning analytických schopností, prognóz,
  kalkulácií a strategických rozhodnutí.

"Súťaž zamestnancom spoločnosti priniesla pohľad na celkové riadenie, rozhodovanie a vedenie výrobnej spoločnosti, odobnej spoločnosti Nestlé, v ktorej sú zamestnaní. Nutnosť spolupráce v tíme prispela k zlepšeniu vzťahov, lepšej organizácii času, flexibilite a určite sa členovia tímov, jeden od druhého aj mnohé naučili a mali príležitosť sa lepšie spoznať." Ľubica Altmanová, Nestlé Slovensko
 

PR pre Vašu spoločnosť
Partneri GMC na Slovensku sú aktívne prezentovaní nielen v médiách, ale aj prostredníctvom spoločenských
akcií a prednášok na vysokých školách
 • Tlač, rozhlas, televízia, webová stránka projektu, webové stránky vybraných univerzít, študentské organizácie a časopisy, univerzity, spoločenské udalosti pri príležitosti Slávnostného zahájenia súťaže a Vyhlásenia víťazov – to sú len niektoré z príležitostí, kde s GMC môžete prezentovať Vašu spoločnosť
 

 

 

© 2007 R.I. Consultancy Services :: All rights reserved :: Design by Ostosest :: Created by RunGroup.eu