POZOR: Neaktualizovane stranky.

Od 12. rocniku 2012/2013 najdete web na adrese: www.vsfs.cz/gmcsk

[Registrácia]  [Home]  [Projekt]  [Organizátor]  [Kontakt]  [Partneri]  [FAQ]  [Fotogaléria]  [Prihlásenie]  
Aktuality

Podstata
Harmonogram
História
Prínos pre spoločnosť
Prínos pre súťažiacich
Workshop
Referencie
Štatistiky 9. edície
Ceny pre víťazov
Účastnícky poplatok

Pravidlá a manuál hry

Pravidlá a platný pre 10.ročník GMC si môžete stiahnuť nižšie.

Každý účastník GMC dostane tri druhy dokumentov:
Manuál obsahujúci organizačnú štruktúru modelovej spoločnosti a výročnú bilančnú správu. Obchodné záznamy spoločnosti zahŕňajúce kompletnú správu za posledné obdobie predchádzajúce začiatku súťaže. 

Výsledkový formulár, vzor pre zálohu svojich rozhodnutí (riešení) zadaných do nášho elektronického on-line systému.

Štvrťročnú správu spoločnosti, obsahujúcu finančné a štatistické údaje a všeobecné informácie za toto obdobie. Každá posledná štvrťročná správa tímu slúži ako základ pre vypracovanie nových stanovísk a riešení.

GMC sa uskutočňuje v troch kolách s tým, že každé z nich obsahuje 5 častí t.j. päť stanovísk, ktoré pokrývajú celé spektrum činností firmy (marketing, predaj, výrobu, logistiku, ľudské zdroje a financie).  

Každý tím si zvolí svojho koordinátora a potom sa zoznámi s informáciami obsiahnutými v manuáli (všeobecná situácia spoločnosti a súčasné trhové postavenie jej produktov). Následne musí každý tím vypracovať vlastnú stratégiu a pripraviť prvý súbor rozhodnutí. Jedno strategické rozhodnutie pozostáva až zo 66 parametrov. Prijaté rozhodnutia sú tímami zapracované do štvrťročnej správy spoločnosti (management report) a tvoria základ pre prípravu ďalšej správy a všetkých nasledujúcich.

Pred zahájením 1. kola sú tímy počítačom náhodne rozdelené do skupín (5-8 tímov/skupina). Prvé kolo sa začne vo štvrtok 16. novembra 2011, kedy všetky tímy dostanú rovnakú históriu modelovej výrobnej firmy, ktorá pozostáva z piatich štvrťročných správ spoločnosti, na základe ktorých tímy nastavujú svoju stratégiu a prijímajú rozhodnutia.

Do 2. kola súťaže postupuje 64 najlepších tímov (vždy víťazi zo skupín), tí sú rozdelení do 8 skupín po 8 a posiela sa im úplne nová história!!!

Do posledného 3. kola (Národného finále) postupujú víťazi zo skupín tzn. 8 tímov. 

Slovenský jazyk:

Pravidlá [PDF, 377 kB]   

Manual [PDF, 452 kB]  

Management parametre [PDF, 410 kB]  


Anglický jazyk:

Manual [PDF, 347 kB]

Rules  Management Parameters 

Management Report (example)

Decision Sheet (example)

Briefing  Debriefing

 

 

© 2007 R.I. Consultancy Services :: All rights reserved :: Design by Ostosest :: Created by RunGroup.eu