POZOR: Neaktualizovane stranky.

Od 12. rocniku 2012/2013 najdete web na adrese: www.vsfs.cz/gmcsk

[Registrácia]  [Home]  [Projekt]  [Organizátor]  [Kontakt]  [Partneri]  [FAQ]  [Fotogaléria]  [Prihlásenie]  
Aktuality

Podstata
Pravidlá a manuál hry
Harmonogram
História
Prínos pre spoločnosť
Prínos pre súťažiacich
Workshop
Referencie
Ceny pre víťazov
Účastnícky poplatok

Štatistiky 9. edície

Prihlásené tímy

Do 9. ročníka Global Management Challenge sa celkovo prihlásilo viac ako 200 tímov. Do prvého kola postúpilo 152 tímov, ktoré spĺňali všetky náležitosti (3-5 členov a kompletne vyplnené údaje), čo predstavovalo 595 účastníkov celkovo.

Univerzita Komenského v Bratislave 49
Univerzita Komenského v Bratislave 42

Slovenská technická univerzita

12
Vysoká škola manažmentu 9
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4
Technická univerzita v Košiciach 3
Ostatné univerzity 4
Študentských tímov celkom 131
Celkom tímov pripustených do 1. kola 152

Najzastúpenejšou univerzitou sa v tomto ročníku stala Ekonomická univerzita v Bratislave (zúčastnilo sa 49 tímov resp. 185 študentov) a Obchodná fakulta (15 tímov a 58 študentov).

5. ročník 145
4. ročník  155
3. ročník 50
2. ročník 82
1. ročník 46
iné 7 117
Súťažiacich celkom 604

Viac ako polovica zo zúčastnených študentov sú študenti 4. a 5. ročníka (52%). Sme veľmi radi, že sa do súťaže každoročne zapájajú aj zamestnanci. V 9.ročníku spolu 77 zamestnancov tvorilo 16 zamestnaneckých a 5 zmiešaných tímov.

Patróni

Nižšie uvedené spoločnosti sa rozhodli poskytnúť patronát vybraným študentským týmom, a tým šíriť dobré meno svojej spoločnosti medzi študentmi a nadviazať efektívnu spoluprácu s budúcimi absolventmi, ktorá v ideálnom prípade prerastie do budúceho zamestnania.

Študentské tímy
ČSOB Finančná skupina
adidas Group
sanofi-aventis Zentiva
Západoslovenská energetika
KPMG
IBM
Heineken Slovensko

Zamestnanecké tímy v 9. edícii

Viaceré spoločnosti sa rozhodli využiť GMC ako rozvojový nástroj pre svojich zamestnancov a ponúkli im možnosť súťažiť pod farbami vlastnej spoločnosti, prostredníctvom zamestnaneckého tímu. Vďaka tomuto projektu vybraní zamestnanci získajú možnosť rozvíjať si svoje analytické a strategické myslenie, majú možnosť pochopiť súvislosti medzi jednotlivými oddeleniami a podstúpia niekoľkomesačný teambuilding. Spoločnosťami, ktoré sa rozhodli takýmto spôsobom investovať do svojich zamestnancov sú:

Zamestnanecké a zmiešané tímy
ČSOB FS
adidas Group
sanofi-aventis Zentiva
KPMG
Elster
Západoslovenská energetika
Trend
Aukro Slovakia, s.r.o.

 

 

 

© 2007 R.I. Consultancy Services :: All rights reserved :: Design by Ostosest :: Created by RunGroup.eu